Sign in

YucelArts, ...

Merhabalar; Harici kod dosyalarını yazdığımız projelerde derleyebilme imkanı sunan CSharpCodeProvider .Net Core ile birlikte yerini Roslyn’ye bırakmaktadır.

Sistem alt yapısında bu kadar ciddi bir değişikliğe microsoft neden gitti bunun bir çok açılaması tabi ki bulunmaktadır. Bu açıklamalara girmeyeceğim(çok fazla makale zaten mevcut) sizleri .Net Fremwork ve .Net Core da code belgelerini nasıl derlersin bunlardan bahsedeceğim.

Klasik olarak .Net Fremwork 4.7.2 ile harici bir kod belgesini nasıl derleriz bir örnek vereceğim.

CSharpCodeProvider ve CompilerParameters sınıflarından bir nesne türetmemiz gerekiyor.

Burada öncelikle CSharpCodeProvider nesnesinden bahsetmek istiyorum. Microsoft.CSharp sınıfından türemektedir ancak bu hala geçerli olmakla beraber Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform sınıfında da türeyebilmektedir. İkinci seçenek .Net…


Merhabalar;

Son zamanlar kimlik doğrulama yöntemleri ile bazı denemeler yapıyorum. Bu yazımda JSON Web Token ile wep api(.net core) projesinde token aldığımız ve aldığmız token ile controller altında bulunan bazı metotlarımıza yetki dahilinde nasıl erişebiliriz bunlarla ilgili kısa bilgiler verceğim.

JWT token alma ile ilgili zaten çok sayıda makale var bunları tek tek yazmayacağım, ben rolleri nasıl tutarız bundan bahsetmeye çalışacağım.

JwtSecurityToken

Token oluşturma isteği göndermeden önce JwtSecurityToken modeli’ni new olarak türeterek WriteToken ile token isteğinde bulunabiliyoruz. Aslında bütün olay burada başlıyor.

Bildiğinizi varsayarak JwtRegisteredClaimNames altında bazı standart Claims nesneleri mevcuttur (sub,UniqName …). …


Merhabalar;

Bugün ihtiyaç dahilinde rest servis olarak hazırlanmış bir projeyi talep doğrultusunda soap olarak yayınlamaya çalışacağız.

Öncelikle her ne kadar rest servis ile çalışma isteğimiz olsa da müşteri talebi veya kullanılan projelerin yeteneklerine bağlı olarak servislerimizi ayağa kaldırmamız gerekmektedir ve bu tür talepler iş dünyasında çokça olmaktadır.

Varsayalım ki bi web servis hazırladık ve Rest mimarisi ile yayın yapmaktadır. ama talep doğrultusunda bizden bu servisi soap olarak tekrar ayağa kaldırmamızdır.

Öncelikle projemize SoapCore paketini dahil etmemiz gerekmektedir.

PM> Install-Package SoapCore

.Net Core uygulamalarında Startup.cs içinde yapmamız gereken bazı değişiklikler bulunmaktadır.

SoapCore Projemize eklendikten sonra Startup.Cs kütüphanelerinde bunu tanımlamamız gerekmektedir.

using…


Uygulama geliştirirken bazen aldığımız hataların tekrar denenmesini veya biraz bekletmeyi isteyebiliriz. Bu gibi durumlarda herkesin kendi çözüm yolu vardır ancak bende Polly kütüphanesini kullanarak buna bir çözüm üretmeyi nasıl yaparız bunu anlatmaya çalışacağım.

Kütüphaneyi kullanabilmek için Install-Package Polly -Version 7.2.1 komutu ile Polly’i projemize dahil ediyoruz.

Projemiz de Retry ve WaitAndRetry metotlarını kullanacağız.

Retry İle başlayacak olursak; aldığımız hatanın kaç defa daha denenmesi gerektiğini anlatmış olacağım. Yazımda HTTP çağrılarını yeniden dinleme ile ilgili örnek vermeye çalışacağım.

Retry; kavramını incelediğimiz zaman kurmaca bir senaryo oluşturduk. RetryAsync ile hata aldığı zaman kaç kere denemesini belirttik (2), ExecuteAsync metodu içinde hangi metotlarımızı çalıştırması…


Herkese Merhaba; Bu hikayede sizlere wkhtmltopdf güzelliklerinden bahsedeceğim.

wkhtmltopdf ücretsiz sunulan bir hizmettir. Bir web sayfasını PDF olarak görüntüsü almanıza yardımcı olur. Ancak alınan bu görüntü Image değil OCR PDF belgesi olarak vermektedir. :)

Bir kaç HTML dokunuşla A4 PDF sayfasını nasıl yakalarız bununla ilgili bazı örneklerden bahsetmeye çalışacağım.

Öncelikler ücretsiz olarak sunulan wkhtmltopdf.exe uygulamasını sunucumuz üzerine kurmamız gerekiyor, Daha sonra CMD ile basit olarak her hangi bir sayfayı yakalayalım. Uygulamayı indirdikten sonra kurulumunu çok basit bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kurulum dosyaları içindeki bin klasörünü komut penceresini buradan aç seçeneğine tıkladığımız zaman karşımıza CMD açılacaktır.

Daha sonra uygulama ismi, url parametresi…


MSSQL geri planda çalışan sql cümlecikleri dışında başka bir şeyden anlamaz. Eğer iyi bir veri tabanı yöneticisi olmak istiyorsak geri planda çalışan sql cümlelerini analiz etmemiz gerekmektedir.

Geri planda çalışan sorgularımızı analiz etmemizi sağlayan Sql Server Profiler ile; ister Excel, ister kendi yazdığınız program, isterseniz de MsSql’e bağlantı kuran herhangi bir programın çalıştırdığı sql sorgularınızı analiz edebilirsiniz.

Sql Server Profiler’ı çalıştırmak için Sql Server Management Studio uygulamasından Tools menüsünden çalıştırabilirsiniz. İsterseniz de Performance Tools klasörü altındaki uygulama kısayolundan çalıştırabilirsiniz.


Windows’un görev zamanlayıcısını C# ile yeni görevler ekleme ve tetiklemek için kullanabiliriz. Nasıl mı?

Microsoft.Win32.TaskScheduler Kütüphanesi

Windows Task Scheduler ile iletişime geçebilmemiz için gerekli olan kütüphane, NuGet yardımı ile projemize dahil etmemiz gerekiyor.

Eklediğimiz görevleri günlük, haftalık veya aylık olarak tanımlayabiliriz. Yukarıdaki kod bloku ile Görevimizi tanımlamış olduk. Görev Zamanlayıcısını kontrol edebilirsiniz.

Şimdi İse tanımlamasını yaptığımız görevlerin durumunu görme, değiştirme gibi işlemleri yapabileceğimiz kısma geçelim. TaskService.FindTask(“Uygulama Adı”); görev adını yazdığımız zaman bizlere güncel bilgilerini verecektir. ancak birden fazla görev tanımladı isek bunları linq sayesinde kolaylıkla sorgulayabiliriz.bunun için ihtiyacımız olan String[] değişkenidir. …

Semih Yücel

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store